In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   2.22% (3 lượt)
04
   3.70% (5 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   2.96% (4 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   2.22% (3 lượt)
34
   2.22% (3 lượt)
35
   2.22% (3 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   2.22% (3 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   1.48% (2 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   2.22% (3 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
57
   2.96% (4 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   2.22% (3 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
87
   2.96% (4 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 21/08/2017

Các cặp số ra liên tiếp :

04 4 Ngày - 5 lần
03 2 Ngày - 3 lần
87 2 Ngày - 2 lần
90 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

49     15 lần
80     13 lần
39     10 lần
93     10 lần
91     9 lần
62     8 lần
86     8 lần
88     8 lần
16     7 lần
18     7 lần
64     7 lần
74     7 lần
84     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

04 5 Lần Tăng 1
07 4 Lần Tăng 2
57 4 Lần Tăng 1
87 4 Lần Tăng 1
03 3 Lần Tăng 2
33 3 Lần Không tăng
34 3 Lần Tăng 2
35 3 Lần Không tăng
37 3 Lần Không tăng
53 3 Lần Không tăng
54 3 Lần Không tăng
83 3 Lần Tăng 1
90 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

31 8 Lần Không tăng
03 6 Lần Tăng 2
07 6 Lần Tăng 2
04 5 Lần Tăng 1
19 5 Lần Không tăng
33 5 Lần Không tăng
34 5 Lần Tăng 2
35 5 Lần Không tăng
37 5 Lần Giảm 1
42 5 Lần Không tăng
47 5 Lần Không tăng
53 5 Lần Không tăng
75 5 Lần Không tăng
87 5 Lần Không tăng
89 5 Lần Không tăng
95 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

31 16 Lần Không tăng
07 12 Lần Tăng 2
15 12 Lần Tăng 1
19 12 Lần Giảm 2
25 12 Lần Không tăng
54 12 Lần Không tăng
75 12 Lần Không tăng
83 12 Lần Tăng 2
85 12 Lần Không tăng
95 12 Lần Không tăng
96 12 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
19 Lần 6
0 11 Lần 1
13 Lần 2
1 15 Lần 6
12 Lần 5
2 11 Lần 1
18 Lần 5
3 19 Lần 4
15 Lần 4
4 18 Lần 7
18 Lần 1
5 10 Lần 6
6 Lần 3
6 8 Lần 1
9 Lần 0
7 20 Lần 5
15 Lần 6
8 12 Lần 5
10 Lần 1
9 11 Lần 3

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
Copyright© Xổ Số Hôm Nay .com . All right Reserved. Facebook  - Google +