In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   3.70% (5 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
13
   2.22% (3 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   2.22% (3 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   4.44% (6 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
35
   2.22% (3 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
51
   2.22% (3 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
55
   2.22% (3 lượt)
56
   2.96% (4 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
59
   2.22% (3 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   2.22% (3 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
87
   2.22% (3 lượt)
88
   2.22% (3 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 11/12/2017

Các cặp số ra liên tiếp :

01 2 Ngày - 3 lần
09 2 Ngày - 2 lần
35 2 Ngày - 3 lần
42 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 2 lần
74 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

29     19 lần
23     16 lần
76     16 lần
39     14 lần
96     13 lần
07     10 lần
32     9 lần
64     9 lần
77     9 lần
25     8 lần
34     8 lần
54     8 lần
58     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

19 6 Lần Tăng 1
01 5 Lần Tăng 2
56 4 Lần Không tăng
13 3 Lần Không tăng
15 3 Lần Không tăng
35 3 Lần Tăng 1
51 3 Lần Không tăng
55 3 Lần Không tăng
59 3 Lần Không tăng
80 3 Lần Tăng 1
87 3 Lần Giảm 1
88 3 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

19 9 Lần Tăng 2
87 8 Lần Tăng 1
52 7 Lần Tăng 1
01 6 Lần Tăng 2
57 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

01 13 Lần Tăng 1
19 13 Lần Tăng 2
30 13 Lần Giảm 1
52 13 Lần Tăng 1
28 12 Lần Không tăng
51 12 Lần Tăng 1
55 12 Lần Không tăng
59 12 Lần Giảm 1
74 12 Lần Tăng 1
83 12 Lần Không tăng
87 12 Lần Tăng 1
97 12 Lần Giảm 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
14 Lần 4
0 14 Lần 1
18 Lần 1
1 18 Lần 5
8 Lần 0
2 12 Lần 5
14 Lần 4
3 13 Lần 1
13 Lần 4
4 9 Lần 3
16 Lần 1
5 16 Lần 2
15 Lần 5
6 9 Lần 1
9 Lần 3
7 15 Lần 3
17 Lần 5
8 13 Lần 3
11 Lần 2
9 16 Lần 3

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
Copyright© Xổ Số Hôm Nay .com . All right Reserved. Facebook  - Google +