In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   2.96% (4 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
10
   2.96% (4 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   2.22% (3 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   2.22% (3 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   2.96% (4 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   2.22% (3 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   2.22% (3 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
80
   2.22% (3 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   2.22% (3 lượt)
84
   2.96% (4 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 27/05/2017

Các cặp số ra liên tiếp :

05 4 Ngày - 4 lần
10 2 Ngày - 3 lần
14 2 Ngày - 2 lần
31 2 Ngày - 2 lần
45 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 2 lần
80 2 Ngày - 3 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

28     16 lần
09     14 lần
93     14 lần
15     11 lần
23     11 lần
24     9 lần
99     9 lần
79     8 lần
88     8 lần
16     7 lần
25     7 lần
37     7 lần
41     7 lần
46     7 lần
51     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

05 4 Lần Tăng 1
10 4 Lần Tăng 1
45 4 Lần Tăng 1
84 4 Lần Không tăng
21 3 Lần Không tăng
27 3 Lần Không tăng
55 3 Lần Tăng 1
71 3 Lần Tăng 1
80 3 Lần Tăng 1
83 3 Lần Tăng 1
90 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

27 7 Lần Tăng 1
05 6 Lần Tăng 1
10 6 Lần Giảm 1
45 6 Lần Tăng 1
84 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

05 14 Lần Tăng 1
10 14 Lần Tăng 1
20 13 Lần Không tăng
27 13 Lần Tăng 1
84 13 Lần Không tăng
14 12 Lần Tăng 1
36 12 Lần Không tăng
40 12 Lần Không tăng
92 12 Lần Giảm 1
12 11 Lần Không tăng
35 11 Lần Không tăng
60 11 Lần Không tăng
62 11 Lần Không tăng
82 11 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 0
0 21 Lần 6
17 Lần 9
1 11 Lần 1
9 Lần 2
2 15 Lần 4
11 Lần 5
3 16 Lần 5
12 Lần 2
4 13 Lần 3
14 Lần 2
5 22 Lần 5
16 Lần 6
6 12 Lần 4
15 Lần 2
7 12 Lần 3
17 Lần 4
8 7 Lần 2
12 Lần 1
9 6 Lần 2

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
Copyright© Xổ Số Hôm Nay .com . All right Reserved. Facebook  - Google +