In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (theo lô)

01
   0.74% (1 lượt)
02
   2.22% (3 lượt)
04
   2.22% (3 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
13
   4.44% (6 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
18
   2.22% (3 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   2.22% (3 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   2.22% (3 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   1.48% (2 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   2.22% (3 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   2.96% (4 lượt)
64
   2.22% (3 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   3.70% (5 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   2.96% (4 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
97
   2.22% (3 lượt)
98
   2.22% (3 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 21/11/2017

Các cặp số ra liên tiếp :

13 5 Ngày - 6 lần
55 3 Ngày - 3 lần
32 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần
97 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

03     18 lần
36     16 lần
39     15 lần
63     15 lần
20     13 lần
83     11 lần
00     9 lần
17     9 lần
07     8 lần
14     8 lần
74     8 lần
79     8 lần
88     8 lần
96     8 lần
19     7 lần
31     7 lần
93     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

13 6 Lần Tăng 2
70 5 Lần Tăng 3
62 4 Lần Tăng 2
90 4 Lần Không tăng
02 3 Lần Không tăng
04 3 Lần Không tăng
18 3 Lần Không tăng
25 3 Lần Không tăng
38 3 Lần Không tăng
55 3 Lần Giảm 1
64 3 Lần Giảm 1
97 3 Lần Tăng 1
98 3 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

13 9 Lần Tăng 1
55 7 Lần Tăng 1
24 6 Lần Không tăng
70 6 Lần Tăng 3
71 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

90 16 Lần Không tăng
64 15 Lần Giảm 1
06 14 Lần Không tăng
38 14 Lần Không tăng
70 14 Lần Tăng 3
81 14 Lần Không tăng
02 13 Lần Không tăng
16 12 Lần Không tăng
54 12 Lần Không tăng
61 12 Lần Giảm 1
71 12 Lần Không tăng
80 12 Lần Không tăng
91 12 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 0
0 9 Lần 2
15 Lần 2
1 16 Lần 5
16 Lần 1
2 19 Lần 6
12 Lần 1
3 14 Lần 4
11 Lần 1
4 11 Lần 2
16 Lần 8
5 21 Lần 3
19 Lần 5
6 12 Lần 4
13 Lần 5
7 9 Lần 1
10 Lần 4
8 18 Lần 6
13 Lần 0
9 6 Lần 2

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
Copyright© Xổ Số Hôm Nay .com . All right Reserved. Facebook  - Google +