In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Gia Lai (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   3.33% (3 lượt)
24
   3.33% (3 lượt)
25
   2.22% (2 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
43
   4.44% (4 lượt)
44
   2.22% (2 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   2.22% (2 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
63
   2.22% (2 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   3.33% (3 lượt)
71
   2.22% (2 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
82
   2.22% (2 lượt)
83
   2.22% (2 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   2.22% (2 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   2.22% (2 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
98
   3.33% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Gia Lai đến Ngày 24/11/2017

Các cặp số ra liên tiếp :

70 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

79     36 lần
64     26 lần
62     22 lần
97     19 lần
47     18 lần
03     15 lần
32     15 lần
94     14 lần
73     13 lần
86     13 lần
59     12 lần
11     11 lần
12     11 lần
36     11 lần
51     11 lần
20     10 lần
39     10 lần
85     10 lần
08     9 lần
26     9 lần
42     9 lần
54     9 lần
65     9 lần
16     8 lần
56     8 lần
78     8 lần
84     8 lần
95     8 lần
99     8 lần
21     7 lần
41     7 lần
68     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

43 4 Lần Tăng 1
23 3 Lần Tăng 2
24 3 Lần Tăng 1
70 3 Lần Không tăng
98 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

44 5 Lần Tăng 1
70 5 Lần Không tăng
15 4 Lần Tăng 1
24 4 Lần Tăng 1
29 4 Lần Không tăng
34 4 Lần Không tăng
37 4 Lần Không tăng
43 4 Lần Không tăng
53 4 Lần Không tăng
58 4 Lần Không tăng
82 4 Lần Tăng 1
83 4 Lần Không tăng
98 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

61 13 Lần Không tăng
34 11 Lần Không tăng
44 11 Lần Tăng 1
91 10 Lần Không tăng
19 9 Lần Không tăng
30 9 Lần Không tăng
70 9 Lần Tăng 1
83 9 Lần Không tăng
98 9 Lần Tăng 1
15 8 Lần Tăng 1
33 8 Lần Giảm 2
38 8 Lần Không tăng
42 8 Lần Không tăng
46 8 Lần Không tăng
50 8 Lần Không tăng
55 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 3
0 10 Lần 1
10 Lần 4
1 9 Lần 3
12 Lần 1
2 6 Lần 1
8 Lần 1
3 13 Lần 1
9 Lần 1
4 10 Lần 4
6 Lần 3
5 13 Lần 4
7 Lần 3
6 2 Lần 0
11 Lần 4
7 8 Lần 0
13 Lần 5
8 10 Lần 3
8 Lần 1
9 9 Lần 1

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
Copyright© Xổ Số Hôm Nay .com . All right Reserved. Facebook  - Google +