In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)

01
   3.33% (3 lượt)
03
   2.22% (2 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   3.33% (3 lượt)
06
   2.22% (2 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   2.22% (2 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   3.33% (3 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   3.33% (3 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   2.22% (2 lượt)
54
   2.22% (2 lượt)
56
   2.22% (2 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   3.33% (3 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
80
   2.22% (2 lượt)
81
   4.44% (4 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   2.22% (2 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
97
   4.44% (4 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 13/01/2018

Các cặp số ra liên tiếp :

05 2 Ngày - 2 lần
97 2 Ngày - 3 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

63     31 lần
35     30 lần
30     18 lần
49     17 lần
40     16 lần
41     16 lần
58     11 lần
65     11 lần
42     10 lần
45     10 lần
57     10 lần
87     10 lần
07     9 lần
11     9 lần
31     9 lần
61     8 lần
76     8 lần
88     8 lần
96     8 lần
00     7 lần
10     7 lần
13     7 lần
18     7 lần
26     7 lần
39     7 lần
73     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

81 4 Lần Giảm 1
97 4 Lần Tăng 2
01 3 Lần Không tăng
05 3 Lần Không tăng
34 3 Lần Tăng 2
37 3 Lần Tăng 1
60 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

60 6 Lần Tăng 1
81 6 Lần Không tăng
95 6 Lần Không tăng
05 4 Lần Tăng 1
37 4 Lần Tăng 1
56 4 Lần Tăng 1
61 4 Lần Không tăng
97 4 Lần Tăng 2
99 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

05 12 Lần Không tăng
07 10 Lần Không tăng
27 10 Lần Không tăng
60 10 Lần Tăng 1
86 10 Lần Không tăng
90 10 Lần Tăng 1
34 9 Lần Tăng 2
56 9 Lần Tăng 1
74 9 Lần Không tăng
99 9 Lần Giảm 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
16 Lần 7
0 8 Lần 2
2 Lần 3
1 11 Lần 3
9 Lần 2
2 6 Lần 1
8 Lần 2
3 8 Lần 0
3 Lần 1
4 14 Lần 5
11 Lần 2
5 10 Lần 3
10 Lần 2
6 9 Lần 0
8 Lần 3
7 11 Lần 1
12 Lần 1
8 6 Lần 3
11 Lần 3
9 7 Lần 0

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
Copyright© Xổ Số Hôm Nay .com . All right Reserved. Facebook  - Google +