In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   3.33% (3 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   3.33% (3 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
22
   3.33% (3 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
25
   2.22% (2 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
29
   4.44% (4 lượt)
33
   3.33% (3 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   2.22% (2 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
56
   2.22% (2 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
64
   2.22% (2 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
67
   2.22% (2 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
70
   2.22% (2 lượt)
72
   2.22% (2 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   3.33% (3 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến Ngày 11/12/2017

Các cặp số ra liên tiếp :

29 3 Ngày - 3 lần
22 2 Ngày - 3 lần
25 2 Ngày - 2 lần
38 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

85     33 lần
47     18 lần
59     18 lần
08     16 lần
30     16 lần
97     15 lần
60     14 lần
87     13 lần
90     13 lần
04     12 lần
24     11 lần
55     11 lần
76     11 lần
48     10 lần
65     10 lần
99     10 lần
73     9 lần
11     8 lần
28     8 lần
91     8 lần
07     7 lần
69     7 lần
74     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

29 4 Lần Tăng 1
06 3 Lần Tăng 1
16 3 Lần Không tăng
22 3 Lần Tăng 2
33 3 Lần Tăng 1
79 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

00 4 Lần Tăng 2
06 4 Lần Tăng 1
29 4 Lần Tăng 1
46 4 Lần Không tăng
56 4 Lần Không tăng
58 4 Lần Giảm 2
75 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

13 11 Lần Không tăng
45 11 Lần Tăng 1
37 10 Lần Không tăng
82 10 Lần Không tăng
21 9 Lần Tăng 1
23 9 Lần Giảm 1
28 9 Lần Không tăng
88 9 Lần Không tăng
00 8 Lần Tăng 1
06 8 Lần Tăng 1
19 8 Lần Không tăng
29 8 Lần Tăng 1
35 8 Lần Tăng 1
46 8 Lần Không tăng
49 8 Lần Không tăng
53 8 Lần Không tăng
58 8 Lần Giảm 1
67 8 Lần Giảm 1
75 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 4
0 9 Lần 4
11 Lần 4
1 8 Lần 3
13 Lần 4
2 11 Lần 6
10 Lần 4
3 9 Lần 3
10 Lần 0
4 6 Lần 1
8 Lần 1
5 9 Lần 2
9 Lần 1
6 12 Lần 3
11 Lần 3
7 6 Lần 0
5 Lần 1
8 9 Lần 1
3 Lần 2
9 11 Lần 3

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
Copyright© Xổ Số Hôm Nay .com . All right Reserved. Facebook  - Google +