In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đồng Tháp (theo lô)

02
   3.33% (3 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
05
   3.33% (3 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   2.22% (2 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   3.33% (3 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
36
   3.33% (3 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
39
   3.33% (3 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
64
   2.22% (2 lượt)
66
   3.33% (3 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
72
   2.22% (2 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   6.67% (6 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Đồng Tháp đến Ngày 11/12/2017

Các cặp số ra liên tiếp :

81 3 Ngày - 6 lần
02 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

17     35 lần
53     21 lần
67     20 lần
12     16 lần
63     16 lần
74     16 lần
89     15 lần
49     14 lần
65     14 lần
84     14 lần
85     14 lần
90     13 lần
10     12 lần
97     12 lần
00     10 lần
29     10 lần
30     10 lần
31     10 lần
37     10 lần
13     9 lần
45     9 lần
61     9 lần
40     8 lần
52     8 lần
68     8 lần
71     8 lần
14     7 lần
23     7 lần
55     7 lần
56     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

81 6 Lần Tăng 1
02 3 Lần Tăng 1
05 3 Lần Tăng 1
28 3 Lần Không tăng
36 3 Lần Giảm 1
39 3 Lần Không tăng
66 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

81 7 Lần Tăng 1
57 6 Lần Không tăng
05 5 Lần Không tăng
41 5 Lần Tăng 1
08 4 Lần Không tăng
22 4 Lần Không tăng
26 4 Lần Giảm 1
36 4 Lần Không tăng
62 4 Lần Không tăng
76 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

81 13 Lần Tăng 1
99 13 Lần Giảm 1
57 11 Lần Không tăng
88 11 Lần Không tăng
01 10 Lần Không tăng
26 9 Lần Không tăng
27 9 Lần Tăng 1
47 9 Lần Không tăng
50 9 Lần Không tăng
05 8 Lần Không tăng
15 8 Lần Không tăng
40 8 Lần Không tăng
59 8 Lần Không tăng
70 8 Lần Không tăng
80 8 Lần Không tăng
91 8 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Tháp TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 3
0 4 Lần 1
5 Lần 0
1 13 Lần 4
11 Lần 4
2 11 Lần 2
9 Lần 1
3 8 Lần 4
7 Lần 2
4 9 Lần 3
8 Lần 0
5 7 Lần 2
7 Lần 1
6 11 Lần 0
12 Lần 4
7 9 Lần 4
10 Lần 2
8 9 Lần 2
9 Lần 3
9 9 Lần 2

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
Copyright© Xổ Số Hôm Nay .com . All right Reserved. Facebook  - Google +