In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Trà Vinh (theo lô)

01
   2.22% (2 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
07
   3.33% (3 lượt)
14
   2.22% (2 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
24
   4.44% (4 lượt)
25
   2.22% (2 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
29
   3.33% (3 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   2.22% (2 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
54
   3.33% (3 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
64
   3.33% (3 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
72
   3.33% (3 lượt)
73
   3.33% (3 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
76
   2.22% (2 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
82
   2.22% (2 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   3.33% (3 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Trà Vinh đến Ngày 24/11/2017

Các cặp số ra liên tiếp :

72 3 Ngày - 3 lần
07 2 Ngày - 2 lần
29 2 Ngày - 2 lần
54 2 Ngày - 3 lần
98 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

66     30 lần
52     24 lần
84     23 lần
95     16 lần
06     14 lần
34     14 lần
09     13 lần
26     13 lần
68     12 lần
80     12 lần
11     11 lần
42     11 lần
74     11 lần
13     9 lần
22     9 lần
71     9 lần
10     8 lần
12     8 lần
19     8 lần
32     8 lần
35     8 lần
02     7 lần
33     7 lần
36     7 lần
55     7 lần
69     7 lần
91     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

24 4 Lần Giảm 1
07 3 Lần Tăng 1
29 3 Lần Tăng 1
54 3 Lần Tăng 1
64 3 Lần Tăng 1
72 3 Lần Tăng 1
73 3 Lần Không tăng
89 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

73 6 Lần Không tăng
04 5 Lần Không tăng
24 5 Lần Giảm 1
29 4 Lần Không tăng
54 4 Lần Tăng 1
78 4 Lần Giảm 1
79 4 Lần Giảm 1
82 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

04 12 Lần Tăng 1
17 11 Lần Không tăng
46 10 Lần Giảm 1
78 10 Lần Không tăng
24 9 Lần Không tăng
39 9 Lần Không tăng
50 9 Lần Không tăng
79 9 Lần Tăng 1
82 9 Lần Giảm 1
93 9 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Trà Vinh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 2
0 8 Lần 3
5 Lần 1
1 9 Lần 1
14 Lần 4
2 6 Lần 1
3 Lần 0
3 5 Lần 1
8 Lần 2
4 13 Lần 0
11 Lần 5
5 8 Lần 3
8 Lần 1
6 7 Lần 1
16 Lần 2
7 11 Lần 4
8 Lần 1
8 14 Lần 7
8 Lần 2
9 9 Lần 1

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
Copyright© Xổ Số Hôm Nay .com . All right Reserved. Facebook  - Google +