In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Vĩnh Long (theo lô)

02
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
11
   2.22% (2 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
17
   2.22% (2 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
29
   3.33% (3 lượt)
30
   3.33% (3 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   3.33% (3 lượt)
33
   3.33% (3 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   2.22% (2 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   2.22% (2 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   2.22% (2 lượt)
84
   3.33% (3 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
90
   2.22% (2 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
94
   2.22% (2 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   2.22% (2 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Vĩnh Long đến Ngày 24/11/2017

Các cặp số ra liên tiếp :

84 3 Ngày - 3 lần
79 2 Ngày - 2 lần
90 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

01     26 lần
34     17 lần
63     15 lần
99     15 lần
06     13 lần
15     13 lần
74     13 lần
81     13 lần
03     12 lần
10     11 lần
26     11 lần
47     11 lần
69     11 lần
08     10 lần
54     10 lần
92     10 lần
48     9 lần
88     9 lần
19     8 lần
20     8 lần
24     8 lần
49     7 lần
77     7 lần
80     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

29 3 Lần Tăng 1
30 3 Lần Tăng 2
32 3 Lần Không tăng
33 3 Lần Tăng 1
84 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

29 6 Lần Tăng 1
66 6 Lần Tăng 1
18 4 Lần Tăng 1
30 4 Lần Tăng 2
33 4 Lần Tăng 1
35 4 Lần Không tăng
44 4 Lần Không tăng
56 4 Lần Không tăng
58 4 Lần Không tăng
78 4 Lần Không tăng
84 4 Lần Tăng 1
87 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

29 13 Lần Không tăng
66 12 Lần Không tăng
18 11 Lần Tăng 1
17 10 Lần Tăng 1
30 9 Lần Tăng 2
37 9 Lần Không tăng
78 9 Lần Không tăng
84 9 Lần Tăng 1
20 8 Lần Không tăng
35 8 Lần Không tăng
76 8 Lần Tăng 1
95 8 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vĩnh Long TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 3
0 7 Lần 0
8 Lần 1
1 9 Lần 0
5 Lần 2
2 12 Lần 1
15 Lần 3
3 10 Lần 1
7 Lần 0
4 9 Lần 3
9 Lần 3
5 9 Lần 4
9 Lần 1
6 10 Lần 1
11 Lần 3
7 8 Lần 3
10 Lần 4
8 8 Lần 2
10 Lần 2
9 8 Lần 3

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
Copyright© Xổ Số Hôm Nay .com . All right Reserved. Facebook  - Google +