In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

00
0.74% (1 lượt)
01
1.48% (2 lượt)
02
0.74% (1 lượt)
03
0.74% (1 lượt)
04
0.74% (1 lượt)
05
2.22% (3 lượt)
06
1.48% (2 lượt)
07
0.74% (1 lượt)
08
0.74% (1 lượt)
09
0.74% (1 lượt)
10
1.48% (2 lượt)
11
0.74% (1 lượt)
12
0.74% (1 lượt)
13
1.48% (2 lượt)
14
0.74% (1 lượt)
15
2.22% (3 lượt)
16
2.96% (4 lượt)
17
0.74% (1 lượt)
19
0.74% (1 lượt)
20
0.74% (1 lượt)
21
0.74% (1 lượt)
22
1.48% (2 lượt)
23
2.22% (3 lượt)
24
1.48% (2 lượt)
25
1.48% (2 lượt)
26
2.22% (3 lượt)
29
1.48% (2 lượt)
30
0.74% (1 lượt)
31
0.74% (1 lượt)
32
0.74% (1 lượt)
33
0.74% (1 lượt)
34
0.74% (1 lượt)
35
0.74% (1 lượt)
36
1.48% (2 lượt)
37
1.48% (2 lượt)
41
1.48% (2 lượt)
43
0.74% (1 lượt)
45
0.74% (1 lượt)
46
2.22% (3 lượt)
47
2.22% (3 lượt)
48
0.74% (1 lượt)
49
2.22% (3 lượt)
50
2.22% (3 lượt)
51
0.74% (1 lượt)
53
1.48% (2 lượt)
54
1.48% (2 lượt)
55
0.74% (1 lượt)
56
0.74% (1 lượt)
57
1.48% (2 lượt)
58
1.48% (2 lượt)
59
2.22% (3 lượt)
61
2.22% (3 lượt)
62
0.74% (1 lượt)
64
0.74% (1 lượt)
66
0.74% (1 lượt)
68
1.48% (2 lượt)
69
0.74% (1 lượt)
70
0.74% (1 lượt)
71
0.74% (1 lượt)
72
1.48% (2 lượt)
73
2.22% (3 lượt)
75
1.48% (2 lượt)
76
2.22% (3 lượt)
77
0.74% (1 lượt)
78
2.22% (3 lượt)
79
1.48% (2 lượt)
80
1.48% (2 lượt)
81
0.74% (1 lượt)
84
0.74% (1 lượt)
86
2.22% (3 lượt)
87
2.22% (3 lượt)
89
0.74% (1 lượt)
90
0.74% (1 lượt)
92
1.48% (2 lượt)
93
0.74% (1 lượt)
94
0.74% (1 lượt)
95
0.74% (1 lượt)
97
1.48% (2 lượt)
98
0.74% (1 lượt)
99
0.74% (1 lượt)

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 17/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

96  ( 19 ngày )
67  ( 15 ngày )
91  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
42  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
28  ( 7 ngày )
60  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:

16 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
49 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
26 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
50 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
58 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
68 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
86 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

16 ( 4 Lần ) Tăng 1
23 ( 3 Lần ) Tăng 3
49 ( 3 Lần ) Tăng 1
50 ( 3 Lần ) Tăng 1
59 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

66 ( 5 Lần ) Không tăng
86 ( 5 Lần ) Tăng 1
15 ( 4 Lần ) Giảm 1
16 ( 4 Lần ) Không tăng
23 ( 4 Lần ) Tăng 2
46 ( 4 Lần ) Không tăng
50 ( 4 Lần ) Tăng 1
59 ( 4 Lần ) Không tăng
72 ( 4 Lần ) Không tăng
78 ( 4 Lần ) Tăng 1
80 ( 4 Lần ) Giảm 1
87 ( 4 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 Lần 3
0 9 Lần 2
10 Lần 1
1 6 Lần 3
9 Lần 2
2 5 Lần 0
4 Lần 0
3 8 Lần 2
9 Lần 1
4 4 Lần 1
13 Lần 0
5 6 Lần 4
4 Lần 1
6 15 Lần 1
10 Lần 2
7 9 Lần 1
6 Lần 1
8 7 Lần 2
8 Lần 1
9 12 Lần 2

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
Copyright© Xổ Số Hôm Nay .com . All right Reserved. Facebook  - Google +