In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ngãi (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
11
   2.22% (2 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
20
   2.22% (2 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
27
   3.33% (3 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
48
   2.22% (2 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
52
   3.33% (3 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   2.22% (2 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   3.33% (3 lượt)
86
   2.22% (2 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
94
   3.33% (3 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Ngãi đến Ngày 20/05/2017

Các cặp số ra liên tiếp :

11 2 Ngày - 2 lần
87 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

44     27 lần
38     22 lần
68     15 lần
47     14 lần
82     14 lần
08     13 lần
00     12 lần
31     12 lần
23     11 lần
36     11 lần
54     11 lần
64     10 lần
93     10 lần
17     9 lần
25     9 lần
50     9 lần
51     9 lần
95     9 lần
97     9 lần
02     8 lần
26     8 lần
41     8 lần
43     8 lần
07     7 lần
14     7 lần
56     7 lần
72     7 lần
75     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

27 3 Lần Không tăng
52 3 Lần Tăng 1
84 3 Lần Không tăng
94 3 Lần Tăng 3
10 2 Lần Không tăng
11 2 Lần Tăng 1
13 2 Lần Tăng 2
19 2 Lần Không tăng
20 2 Lần Không tăng
21 2 Lần Không tăng
30 2 Lần Không tăng
32 2 Lần Không tăng
35 2 Lần Không tăng
37 2 Lần Giảm 1
40 2 Lần Giảm 1
42 2 Lần Không tăng
48 2 Lần Không tăng
57 2 Lần Không tăng
58 2 Lần Không tăng
60 2 Lần Tăng 1
65 2 Lần Tăng 1
66 2 Lần Không tăng
71 2 Lần Giảm 1
73 2 Lần Không tăng
86 2 Lần Không tăng
87 2 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

27 5 Lần Giảm 2
34 4 Lần Không tăng
40 4 Lần Không tăng
52 4 Lần Tăng 1
60 4 Lần Tăng 1
63 4 Lần Tăng 1
71 4 Lần Không tăng
73 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

27 12 Lần Không tăng
40 12 Lần Không tăng
60 11 Lần Tăng 1
13 10 Lần Tăng 2
39 10 Lần Giảm 1
63 10 Lần Tăng 1
11 9 Lần Tăng 1
65 9 Lần Tăng 1
04 8 Lần Giảm 1
23 8 Lần Giảm 1
32 8 Lần Không tăng
33 8 Lần Không tăng
66 8 Lần Không tăng
71 8 Lần Không tăng
75 8 Lần Không tăng
81 8 Lần Tăng 1
99 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ngãi TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
4 Lần 0
0 14 Lần 4
9 Lần 1
1 9 Lần 2
8 Lần 0
2 8 Lần 2
12 Lần 1
3 9 Lần 3
9 Lần 1
4 9 Lần 4
9 Lần 0
5 8 Lần 3
11 Lần 5
6 6 Lần 0
10 Lần 4
7 10 Lần 2
10 Lần 1
8 9 Lần 2
8 Lần 5
9 8 Lần 0

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
Copyright© Xổ Số Hôm Nay .com . All right Reserved. Facebook  - Google +