In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Phước (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
03
   2.22% (2 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
20
   3.33% (3 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
26
   4.44% (4 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   3.33% (3 lượt)
39
   3.33% (3 lượt)
40
   3.33% (3 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   3.33% (3 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
56
   2.22% (2 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   3.33% (3 lượt)
64
   2.22% (2 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
76
   3.33% (3 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
86
   2.22% (2 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
91
   2.22% (2 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bình Phước đến Ngày 27/05/2017

Các cặp số ra liên tiếp :

26 3 Ngày - 4 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

67     22 lần
38     20 lần
60     19 lần
96     18 lần
24     17 lần
33     15 lần
55     15 lần
27     14 lần
69     14 lần
41     13 lần
10     12 lần
14     12 lần
63     11 lần
73     11 lần
90     11 lần
01     10 lần
74     10 lần
75     10 lần
18     9 lần
97     9 lần
06     8 lần
08     8 lần
17     8 lần
25     8 lần
47     8 lần
72     8 lần
77     7 lần
83     7 lần
85     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

26 4 Lần Tăng 1
20 3 Lần Tăng 1
37 3 Lần Không tăng
39 3 Lần Không tăng
40 3 Lần Tăng 2
44 3 Lần Tăng 1
62 3 Lần Không tăng
76 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

00 6 Lần Tăng 1
54 5 Lần Không tăng
76 5 Lần Không tăng
20 4 Lần Tăng 1
26 4 Lần Tăng 1
37 4 Lần Không tăng
39 4 Lần Giảm 3
42 4 Lần Không tăng
45 4 Lần Giảm 1
62 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

00 11 Lần Tăng 1
20 10 Lần Tăng 1
39 10 Lần Giảm 2
44 10 Lần Tăng 1
72 10 Lần Không tăng
28 9 Lần Tăng 1
37 9 Lần Giảm 1
45 9 Lần Giảm 1
54 9 Lần Không tăng
62 9 Lần Không tăng
64 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 2
0 9 Lần 1
7 Lần 0
1 7 Lần 1
11 Lần 3
2 11 Lần 2
11 Lần 2
3 6 Lần 2
15 Lần 6
4 9 Lần 1
11 Lần 4
5 8 Lần 2
6 Lần 2
6 16 Lần 3
7 Lần 3
7 6 Lần 1
8 Lần 1
8 7 Lần 5
7 Lần 3
9 11 Lần 0

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
Copyright© Xổ Số Hôm Nay .com . All right Reserved. Facebook  - Google +