In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hậu Giang (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   2.22% (2 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
08
   3.33% (3 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   2.22% (2 lượt)
12
   3.33% (3 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   2.22% (2 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
22
   3.33% (3 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
34
   3.33% (3 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
47
   2.22% (2 lượt)
48
   2.22% (2 lượt)
49
   3.33% (3 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
56
   2.22% (2 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   2.22% (2 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   3.33% (3 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   2.22% (2 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   4.44% (4 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Hậu Giang đến Ngày 27/05/2017

Các cặp số ra liên tiếp :

34 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 3 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

57     35 lần
21     19 lần
91     19 lần
44     16 lần
55     15 lần
83     13 lần
01     12 lần
16     12 lần
35     12 lần
29     11 lần
36     11 lần
86     11 lần
09     10 lần
19     10 lần
41     10 lần
45     10 lần
62     10 lần
69     10 lần
78     10 lần
80     10 lần
27     9 lần
39     9 lần
52     9 lần
90     9 lần
13     8 lần
15     8 lần
25     8 lần
37     8 lần
46     8 lần
84     8 lần
94     8 lần
40     7 lần
72     7 lần
87     7 lần
99     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

93 4 Lần Tăng 1
08 3 Lần Không tăng
12 3 Lần Không tăng
22 3 Lần Không tăng
34 3 Lần Tăng 1
49 3 Lần Tăng 1
76 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

38 5 Lần Tăng 2
56 5 Lần Không tăng
98 5 Lần Không tăng
03 4 Lần Không tăng
08 4 Lần Giảm 1
12 4 Lần Không tăng
18 4 Lần Tăng 2
34 4 Lần Tăng 1
48 4 Lần Không tăng
49 4 Lần Tăng 1
67 4 Lần Tăng 1
70 4 Lần Giảm 1
76 4 Lần Tăng 1
77 4 Lần Không tăng
79 4 Lần Tăng 1
93 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

18 14 Lần Tăng 2
49 12 Lần Tăng 1
70 12 Lần Không tăng
08 11 Lần Giảm 1
01 9 Lần Không tăng
09 9 Lần Giảm 1
71 9 Lần Không tăng
81 9 Lần Không tăng
03 8 Lần Tăng 1
12 8 Lần Không tăng
32 8 Lần Tăng 1
38 8 Lần Tăng 2
48 8 Lần Tăng 1
56 8 Lần Không tăng
92 8 Lần Không tăng
95 8 Lần Không tăng
96 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hậu Giang TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 1
0 6 Lần 1
9 Lần 3
1 7 Lần 1
6 Lần 0
2 8 Lần 2
7 Lần 3
3 11 Lần 3
12 Lần 6
4 10 Lần 2
8 Lần 1
5 4 Lần 1
13 Lần 4
6 10 Lần 3
11 Lần 2
7 12 Lần 7
7 Lần 1
8 14 Lần 5
9 Lần 1
9 8 Lần 3

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
Copyright© Xổ Số Hôm Nay .com . All right Reserved. Facebook  - Google +