In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Long An (theo lô)

08
   3.33% (3 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
24
   2.22% (2 lượt)
25
   2.22% (2 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
37
   3.33% (3 lượt)
39
   4.44% (4 lượt)
40
   3.33% (3 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
47
   3.33% (3 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
59
   2.22% (2 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
71
   3.33% (3 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
82
   2.22% (2 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
94
   2.22% (2 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   2.22% (2 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Long An đến Ngày 27/05/2017

Các cặp số ra liên tiếp :

39 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 3 lần
71 2 Ngày - 3 lần
73 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

12     18 lần
55     18 lần
20     17 lần
95     17 lần
60     16 lần
01     15 lần
43     15 lần
99     15 lần
66     14 lần
93     13 lần
27     12 lần
38     11 lần
36     10 lần
51     10 lần
85     10 lần
09     9 lần
03     8 lần
06     8 lần
61     8 lần
91     8 lần
00     7 lần
05     7 lần
13     7 lần
22     7 lần
49     7 lần
70     7 lần
86     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

39 4 Lần Tăng 1
08 3 Lần Giảm 1
37 3 Lần Không tăng
40 3 Lần Tăng 2
47 3 Lần Tăng 2
71 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

47 7 Lần Tăng 2
08 6 Lần Không tăng
39 6 Lần Tăng 1
40 5 Lần Tăng 2
24 4 Lần Không tăng
62 4 Lần Giảm 1
65 4 Lần Không tăng
71 4 Lần Tăng 1
73 4 Lần Tăng 1
97 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

04 12 Lần Không tăng
39 10 Lần Tăng 1
76 10 Lần Giảm 1
34 9 Lần Không tăng
36 9 Lần Không tăng
40 9 Lần Tăng 2
47 9 Lần Tăng 2
65 9 Lần Giảm 2
71 9 Lần Tăng 1
73 9 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Long An TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 3
0 9 Lần 2
8 Lần 0
1 9 Lần 3
8 Lần 3
2 7 Lần 0
13 Lần 2
3 6 Lần 1
11 Lần 6
4 14 Lần 3
10 Lần 1
5 7 Lần 1
9 Lần 1
6 5 Lần 3
14 Lần 5
7 15 Lần 4
3 Lần 6
8 9 Lần 2
8 Lần 3
9 9 Lần 1

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
Copyright© Xổ Số Hôm Nay .com . All right Reserved. Facebook  - Google +