In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số TP. HCM (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
01
   3.33% (3 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   2.22% (2 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
11
   3.33% (3 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   3.33% (3 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
53
   3.33% (3 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
56
   2.22% (2 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
59
   2.22% (2 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   4.44% (4 lượt)
76
   2.22% (2 lượt)
77
   3.33% (3 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
83
   3.33% (3 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
90
   3.33% (3 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số TP. HCM đến Ngày 29/05/2017

Các cặp số ra liên tiếp :

00 2 Ngày - 2 lần
05 2 Ngày - 2 lần
11 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

85     21 lần
82     18 lần
60     17 lần
12     15 lần
42     15 lần
70     15 lần
71     15 lần
63     13 lần
10     12 lần
66     12 lần
55     11 lần
52     10 lần
08     9 lần
64     9 lần
16     8 lần
17     8 lần
28     8 lần
73     8 lần
97     8 lần
02     7 lần
27     7 lần
30     7 lần
51     7 lần
61     7 lần
62     7 lần
72     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

75 4 Lần Tăng 1
01 3 Lần Giảm 1
11 3 Lần Không tăng
35 3 Lần Không tăng
53 3 Lần Tăng 1
77 3 Lần Tăng 2
83 3 Lần Tăng 2
90 3 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

01 5 Lần Không tăng
75 5 Lần Tăng 1
00 4 Lần Tăng 1
11 4 Lần Tăng 1
20 4 Lần Không tăng
35 4 Lần Không tăng
74 4 Lần Tăng 1
76 4 Lần Không tăng
83 4 Lần Tăng 2
90 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

00 14 Lần Tăng 1
77 14 Lần Không tăng
27 11 Lần Không tăng
01 10 Lần Không tăng
35 10 Lần Giảm 1
20 9 Lần Không tăng
21 9 Lần Không tăng
23 9 Lần Không tăng
24 9 Lần Không tăng
33 9 Lần Không tăng
47 9 Lần Giảm 1
53 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 5
0 13 Lần 6
9 Lần 2
1 12 Lần 3
8 Lần 0
2 4 Lần 1
10 Lần 3
3 13 Lần 5
7 Lần 2
4 7 Lần 2
10 Lần 2
5 11 Lần 1
2 Lần 1
6 6 Lần 2
10 Lần 3
7 9 Lần 5
8 Lần 1
8 8 Lần 0
13 Lần 1
9 7 Lần 1

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
Copyright© Xổ Số Hôm Nay .com . All right Reserved. Facebook  - Google +