In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bến Tre (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
02
   3.33% (3 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
11
   2.22% (2 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   2.22% (2 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   2.22% (2 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
32
   3.33% (3 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   2.22% (2 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
53
   2.22% (2 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
69
   3.33% (3 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   2.22% (2 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   2.22% (2 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   2.22% (2 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
96
   3.33% (3 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Bến Tre đến Ngày 25/04/2017

Các cặp số ra liên tiếp :

02 2 Ngày - 3 lần
19 2 Ngày - 2 lần
32 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

49     28 lần
30     20 lần
83     19 lần
12     17 lần
24     15 lần
29     14 lần
66     14 lần
07     13 lần
26     13 lần
78     13 lần
35     12 lần
74     12 lần
08     11 lần
68     11 lần
98     11 lần
09     10 lần
39     10 lần
10     9 lần
28     9 lần
45     9 lần
47     9 lần
25     8 lần
51     7 lần
91     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

02 3 Lần Tăng 2
32 3 Lần Tăng 1
69 3 Lần Không tăng
96 3 Lần Không tăng
11 2 Lần Giảm 1
14 2 Lần Tăng 1
19 2 Lần Tăng 1
23 2 Lần Không tăng
41 2 Lần Không tăng
44 2 Lần Không tăng
46 2 Lần Không tăng
52 2 Lần Không tăng
53 2 Lần Giảm 2
65 2 Lần Không tăng
73 2 Lần Không tăng
85 2 Lần Không tăng
87 2 Lần Tăng 1
89 2 Lần Không tăng
92 2 Lần Không tăng
94 2 Lần Không tăng
95 2 Lần Không tăng
99 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

02 5 Lần Tăng 2
18 5 Lần Không tăng
17 4 Lần Giảm 1
44 4 Lần Không tăng
46 4 Lần Tăng 1
52 4 Lần Không tăng
53 4 Lần Không tăng
75 4 Lần Không tăng
85 4 Lần Giảm 1
94 4 Lần Không tăng
95 4 Lần Không tăng
99 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

17 13 Lần Không tăng
36 12 Lần Tăng 1
02 11 Lần Tăng 2
93 11 Lần Giảm 1
03 10 Lần Tăng 1
09 10 Lần Không tăng
18 10 Lần Không tăng
32 10 Lần Tăng 1
52 9 Lần Không tăng
60 9 Lần Không tăng
69 9 Lần Giảm 2
96 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bến Tre TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 5
0 7 Lần 0
12 Lần 6
1 11 Lần 5
6 Lần 2
2 10 Lần 1
10 Lần 4
3 15 Lần 5
10 Lần 4
4 10 Lần 1
10 Lần 2
5 7 Lần 3
7 Lần 2
6 10 Lần 4
8 Lần 1
7 7 Lần 3
8 Lần 1
8 4 Lần 3
10 Lần 3
9 9 Lần 1

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
Copyright© Xổ Số Hôm Nay .com . All right Reserved. Facebook  - Google +