In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (theo lô)

00
   3.70% (5 lượt)
01
   1.48% (2 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   1.48% (2 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
19
   2.96% (4 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
22
   2.22% (3 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   2.22% (3 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
30
   2.22% (3 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   1.48% (2 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   2.96% (4 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   2.22% (3 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   2.96% (4 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   2.22% (3 lượt)
67
   2.22% (3 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   2.22% (3 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   1.48% (2 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 25/04/2017

Các cặp số ra liên tiếp :

67 3 Ngày - 3 lần
10 2 Ngày - 2 lần
36 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

74     12 lần
18     11 lần
27     10 lần
75     10 lần
21     9 lần
80     9 lần
05     7 lần
06     7 lần
09     7 lần
31     7 lần
42     7 lần
52     7 lần
78     7 lần
81     7 lần
92     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

00 5 Lần Không tăng
19 4 Lần Không tăng
55 4 Lần Tăng 1
63 4 Lần Không tăng
10 3 Lần Tăng 1
22 3 Lần Không tăng
26 3 Lần Không tăng
30 3 Lần Tăng 1
45 3 Lần Tăng 2
57 3 Lần Không tăng
66 3 Lần Không tăng
67 3 Lần Tăng 1
87 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

23 8 Lần Giảm 1
55 7 Lần Tăng 1
57 6 Lần Tăng 1
00 5 Lần Không tăng
19 5 Lần Giảm 1
37 5 Lần Giảm 1
38 5 Lần Không tăng
44 5 Lần Không tăng
66 5 Lần Giảm 1
87 5 Lần Không tăng
95 5 Lần Tăng 1
98 5 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

23 17 Lần Không tăng
55 15 Lần Tăng 1
33 13 Lần Giảm 1
00 12 Lần Không tăng
03 12 Lần Giảm 1
10 12 Lần Tăng 1
45 12 Lần Tăng 2
66 12 Lần Không tăng
90 12 Lần Không tăng
07 11 Lần Tăng 1
08 11 Lần Giảm 1
12 11 Lần Tăng 1
19 11 Lần Giảm 1
26 11 Lần Không tăng
38 11 Lần Không tăng
57 11 Lần Tăng 1
67 11 Lần Tăng 1
98 11 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 1
0 14 Lần 2
14 Lần 1
1 14 Lần 6
8 Lần 5
2 12 Lần 6
15 Lần 6
3 16 Lần 1
12 Lần 3
4 12 Lần 2
16 Lần 2
5 12 Lần 2
19 Lần 6
6 12 Lần 0
9 Lần 4
7 15 Lần 2
12 Lần 1
8 12 Lần 3
18 Lần 8
9 16 Lần 3

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
Copyright© Xổ Số Hôm Nay .com . All right Reserved. Facebook  - Google +